Upravit stránku
 • Obsah komplexní správy

  Po dobu trvání smlouvy pro vás zajistíme řádný chod nemovitosti a to po stránce

  • ekonomické,
  • technické (vč. tzv. domovnických služeb),
  • právní.

  Při své činnosti postupujeme s péčí řádného hospodáře. Předem se dohodneme na finanční částce, kterou můžeme (re)investovat, resp. nakupovat potřebné součástky a náhradní díly, objednávat služby aj. v rámci obvyklé správy. Po skončení účetního období (kalendářní rok) vám předáme k nahlédnutí a ke schválení účetní závěrku, inventarizaci majetku a opis deníku nebo hlavní knihy. Kvartálně pro vás můžeme vypracovat zprávu o hospodářské činnosti. Jde o daleko srozumitelnější přehled, než je účetní uzávěrka. Pravidelně navštěvujeme dům, cca 1-2x za 14 dní. Cestovné za účelem domovnických služeb neplatíte. Takovouto cestu lze spojit např. se schůzí výboru, popř. z důvodu předání dokladů. Pracovníky, řemeslníky, revizory, kontrolory, kominíky aj. máme své odzkoušené. Pokud však máte např. svého oblíbeného kominíka, pak jej měnit nemusíte.

  Ekonomická stránka nemovitosti

  Do ekonomické oblasti zejména spadá:

  • vedení účetnictví a příprava případného daňového přiznání,
  • elektronická evidence účetnictví vč. všech dokladů,
  • vedení evidence majitelů či nájemců bytů/nebytových prostor,
  • mzdová agenda vč. zpracování přehledů,
  • zpracování přehledu o příjmech a výdajích na nemovitost a jednotlivé jednotky, vč. spotřeb médií a služeb,
  • kontrola úhrady plateb a záloh,
  • návrh záloh pro další období tak, aby nedocházelo k vysokým nedoplatkům,
  • odečet měřidel vody, plynu, tepla, elektřiny aj.,
  • vypracování přehledu spotřeby medií a služeb pro každou jednotku zvlášť (tzv. rozúčtování),
  • zjišťování vývoje cen dodávky medií a služeb a návrh na jejich navýšení pro další období,
  • pronájem (ne)bytových prostor náležící pod správu nemovitosti, výběr nájemného, zajištění nájemce,
  • hledání nejvýhodnějšího dodavatele médií či služeb s bydlením spojených,
  • pojištění domu s patřičnou pojišťovnou, vč. vyřízení likvidace škod s pojišťovnou anebo Policií ČR,
  • vedení, výběr a správa,
  • plateb na správu a opravy (tzv. fond oprav),
  • záloh na média a služby,
  • vedení a správa bankovních účtů,
  • vypracování zprávy o hospodářské činnosti,
  • šetrnost k nákladům a jejich optimalizace,
  • účast na schůzích.

  Technická stránka nemovitosti včetně tzv. domovnických služeb

  Do technické oblasti zejména spadá:

  • svépomocné nebo smluvní zajištění obstarávání údržby nemovitosti,

  • jednání s dodavateli médií či služeb a zajištění patřičné kontroly/revize:

   • vody, elektřiny, plynu, tepla,

   • odpadů vč. dešťových vod (okapy)
   • čištění komínů a spalinových cest,
   • tuhých odpadů,
   • údržby zeleně,
   • úklidu sněhu,
   • hasící a bezpečnostní techniky, vč. nouzových osvětlení a označení nouzových únikových cest,
   • výtahů,
   • vzduchotechniky,
   • elektro zařízení, hromosvodů,
   • světlíků,
   • společné televizní nebo rozhlasové antény,
   • domácích telefonů, zvonků,
   • úklid společných prostor,
   • údržba a servis garážových vrat,
  • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel (např. voda, tepla),
  • úschovu dokumentace budovy, kontrolních a revizních zpráv, passportů, pojistné smlouvy aj.,
  • domovnické služby - kontrola dovírání vstupních dveří, funkčnosti zvonků a domácího telefonu, výměna žárovek/zářivek a vypínačů, mazání garážových vrat, světlíků, bran či pantů u dveří, výměna zámků u vstupních dveří, zasádrování drobných oděrek ve zdi a jejich přemalování apod.,
  • smluvní zajištění ostrahy objektu, případně recepční služby, nebo elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pult centralizované ochrany,
  • smluvní zajištění úklidu společných částí domu i v jeho okolí,
  • dle stavu nemovitosti podání návrhu na opravy, úpravy či rekonstrukce,
  • smluvní zajištění oprav na společných částech domu,
  • zajištění výběrového řízení např. firem za účelem rekonstrukce,
  • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby voda, topení, plyn,
  • doprovod osoby za účelem kontroly/revize v domě,
  • nákup náhradních dílů či součástek a jejich uskladnění (např. nové žárovky/zářivky, vypínače, uklízecí prostředky apod.),
  • evidenci a inventarizaci majetku,
  • sjednocení jmenovek na zvoncích a schránkách.

  Právní stránka nemovitosti

  Do právní oblasti zejména spadá:

  • je možné zastupování na základě „Generální plné moci“, která je součástí „Smlouvy o správě nemovitosti“ (dle Občanského zákoníku),
  • zajištění zákonodárcem požadovaných kontrol či revizí,
  • příprava nájemních smluv, zastupování společenství před nájemcem,
  • vstup do řízení s nájemcem o nezaplacení nájemného a služeb s ním spojených nebo jím způsobených škod, popř. jejich části, již prvý den po splatnosti,
  • vstup do řízení s majitelem o nezaplacení záloh na média nebo služby vč. plateb na správu a opravy (tzv. fond oprav), nebo jím způsobených škod, popř. jejich části, již prvý den po splatnosti,
  • příprava agendy pro nalézací řízení, popř. insolvence, (preference zkráceného soudního řízení), vstup do soudního nebo rozhodčího řízení jakožto žalobce po předchozím upozornění a s přihlédnutím ke konkrétním případům (lze-li očekávat vymožení částky),
  • vymáhání nedoplatků na nájemném či škod nájemcem způsobených vč. smluvních pokut apod.,
  • aktivní spolupráce s exekutorem nebo soudním vykonavatelem ve vykonávacím řízení.

  Lze se dohodnout i na dalších činnostech, které nejsou výše uvedeny, např. příprava projektu a dokumentace, vyřízení potřebných dokladů a povolení na úřadech, pravidelná kontrola při rekonstrukci nebo revitalizaci, převzetí díla, zajištění advokáta anebo notáře, pomoc při zpracování a podání daně z nemovitosti nebo pojištění domácnosti jednotlivým vlastníkům, zajištění osoby statutárního orgánu aj...

 • Činnosti

  Sjednocení jmenovek na schránkách a zvoncích

  Zajištění pravidelného i mimořádného úklidu

  Zajištění požadovaných kontrol a revizí

  Zajištění odečtů měřidel

  Zajištění pravidelného i mimořádného servisu a údržby

  Zajištění správy a údržby výměníkových stanic, kotelen, technických místností

  Řešení vzniklých havárií

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti